Αξίες – Αρχές

1

Ήθος και ακεραιότητα

Όλες οι ενέργειες στην BriQ Properties, αποπνέουν σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, διακρίνονται από εντιμότητα, σταθερότητα και υψηλό κώδικα ηθικής δεοντολογίας.

2

Ομαδικότητα

Η συνέργεια μεταξύ των εργαζομένων στοχεύει στη διάχυση της γνώσης και της πληροφορίας και της επίτευξης βέλτιστων αποτελεσμάτων παραγωγικότητας και ανάπτυξης, προσωπικής και επαγγελματικής.

3

Γνώση και διαρκής εξέλιξη

Συνεχής αναζήτηση και ενεργή υποστήριξη νέων ιδεών. Υιοθέτηση μεταρρυθμίσεων και νεωτερισμών, που οδηγούν στη βελτίωση των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Οργανισμού. Διαρκής διεύρυνση των γνώσεων, με στόχο τη συνεχή βελτίωση.

4

Επένδυση στους ανθρώπους

Η επένδυση στους ανθρώπους μας αποτελεί βασική συνιστώσα για την επιτυχία της Εταιρείας. Στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε ένα περιβάλλον που δίνει σε κάθε εργαζόμενο την ευκαιρία για μια δημιουργική σταδιοδρομία, με μακροπρόθεσμη προοπτική.

5

Σεβασμός στο περιβάλλον

Ο σεβασμός, η μέριμνα, η προστασία του περιβάλλοντος είναι για εμάς περισσότερο από αυτονόητες έννοιες. Γι’ αυτό και η δέσμευσή μας στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, αποτυπώνεται με ουσιαστικό τρόπο στην περιβαλλοντική μας πολιτική.