Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας
Στοχεύοντας σε υψηλών προδιαγραφών επαγγελματικά ακίνητα στην ελληνική αγορά

Κέντρα Αποθήκευσης & Διανομής

Κέντρα Αποθήκευσης & Διανομής

Γραφεία

Γραφεία

Ξενοδοχεία

Ξενοδοχεία

Καταστήματα

Καταστήματα

Άλλες Κατηγορίες

Άλλες Κατηγορίες

Νέα & Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου – Δημοσιοποίηση Κατάστασης Επενδύσεων 31.12.2023

PDF 138KB

Γνωστοποίηση διορισμού Ειδικού Διαπραγματευτή

PDF 184KB

Ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο της συναλλαγής για την συγχώνευση της BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. με την Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π.

PDF 181KB

Ανακοίνωση σχετικά με την εξέλιξη της συναλλαγής μεταξύ της BriQ Properties (“BriQ”) και της Intercontinental International (“ICI”)

PDF 129KB

Ανακοίνωση για την παραγραφή της αξίωσης είσπραξης μερίσματος χρήσης 2017

PDF 128KB

BriQ Properties- Ενέργειες για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ESG)

PDF 185KB

Φορολογικό Πιστοποιητικό χρήσης 2022

PDF 123KB

Τιμή Μετοχής