Οικόπεδο Νάουσα, Πάρος

Ναουσα, Παρος, Κυκλαδες
ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΤΥΠΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Άλλες Κατηγορίες

ΕΚΤΑΣΗ

518,40τ.μ.

ΧΡΗΣΗ

Parking ξενοδοχείου

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ

Hotel Keys Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο που βρίσκεται στην Νάουσα της Πάρου. Το εν λόγω ακίνητο έχει συνολική επιφάνεια 518,40 τ.μ. και είναι όμορο με το ακίνητο της Εταιρείας που στεγάζει το ξενοδοχείο Mr&Mrs White Paros. Το οικόπεδο είναι πλήρως μισθωμένο στην Hotel Keys Μονοπρόσωπη Α.Ε. ως parking του ξενοδοχείου.