Λεωφόρος Κηφισού 117, Ρέντης

ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΤΥΠΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Άλλες Κατηγορίες

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

640,24τ.μ.

ΧΡΗΣΗ

Parking

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ

Uni Systems Μ.Α.Ε.

Οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο κατά παρέκκλιση. Το εν λόγω ακίνητο έχει συνολική επιφάνεια 640,24 τ.μ. και είναι όμορο με το ακίνητο της Εταιρείας που στεγάζει εταιρείες του Ομίλου Quest και το οποίο βρίσκεται επί της Λεωφ. Κηφισού 119. Το οικόπεδο είναι πλήρως μισθωμένο στην Uni Systems Μ.Α.Ε. ως
parking.