Γραμματεία


Διεύθυνση: Αλ. Πάντου 25, Καλλιθέα 17671
Τηλέφωνο: +30 211 999 1699,
Email: [email protected]

Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετοχών


κ. Εμμανουήλ Ανδρικάκης
Διεύθυνση: Αλ. Πάντου 25, Καλλιθέα 17671
Τηλέφωνο: +30 211 999 1631,
Email: [email protected]

Επικοινωνία